Aanmelden lid
  • Wanneer u onderstaand formulier invult en verzendt, krijgt de secretaris een automatische email met de gegevens. De secretaris zal daarna contact met u opnemen. U zit door het invullen van dit formulier nog nergens aan vast.
  • De vakken met (*) zijn verplichte vakken.
  • Bij aanmelding van een spelend lid van 16 jaar of ouder dient een recente pasfoto te worden ingeleverd voor een spelerspas.
  • Bij aanmelding dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Het nummer van dit legitimatiebewijs moet worden geregistreerd.
  • Onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar automatische incasso van de contributie. Dit scheelt veel tijd, geld en moeite.
  • U ontvangt de factuur per email
  • Bij de indeling in de verschillende contributiecategorieën is de leeftijd van een lid op 1 juli van het betreffende verenigingsjaar bepalend. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met - dertig juni van ieder jaar. Dat wil zeggen dat iedereen die op 1 juli van het betreffende verenigingsjaar lid is van onze vereniging in een contributiecategorie wordt ingedeeld en contributie verschuldigd is.
  • Wordt je lid gedurende het seizoen, dan betaal je dat seizoen slechts een twaalfde deel van de verschuldigde contributie maal het aantal resterende seizoensmaanden.
  • In de statuten en huisregels die op deze website geplaatst zijn kunt u alle regels rondom het lidmaatschap nalezen.

Persoonsgegevens

Betreft aanmelding voor de afdeling (*)
Achternaam (*)
Tussenvoegsel
Voorletters (Als op legitimatiebewijs) (*)
Roepnaam (*)
Geslacht (*)
ManVrouw
Geboortedatum (*)
Geboorteplaats (*)
Straatnaam (*)
Huisnummer (*)
Postcode (*)
Woonplaats (*)
Emailadres (*)
Telefoonnummer 1 (*)
Telefoonnummer 2
Nummer legitimatiebewijs (*)
IBAN nummer (*)

Betaling en facturering

Betaalwijze contributie (*)
De factuur ontvangt u per email
 

Overige

Ben je al eerder lid geweest van de v.v. Zevehuizen (*)
Heb je eerder gevoetbald bij een andere vereniging (*)
Zo ja, welke?
Ben jij of je ouders bereid een vrijwilligersfunctie te vervullen? (*)
Zo ja, welke?
Heb je of hebben je ouders/verzorgers een auto? (*)

Vragen en/of opmerkingen

[recaptcha]