REGLEMENTEN

De vereniging werkt binnen een wettelijk kader. Daarnaast zijn er nog een aantal regels die zijn opgesteld door de Algemene Vergadering, het Bestuur en andere onderdelen van de vereniging.
Om de transparantie van de vereniging te vergroten zijn een groot aantal van deze reglementen online beschikbaar.

statuten

Het fundament van onze vereniging zijn natuurlijk de Statuten van de voetbalvereniging. Deze zijn op 26 januari 2012 gepasseerd bij de notaris.

HUisreglement

Het huisreglement is op 28 november 2011 tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

sponsorplan

In het sponsorplan staan vele sponsormogelijkheden vermeld

Drank & Horeca Vergunning

Door Gemeente Leek is aan onze vereniging een vergunning afgegeven voor het voeren van een horecabedrijf (sportkantine).

Bestuursreglement

Het vastgestelde bestuursreglement dat geldig is vanaf 2015

HACCP Hygiënecode
(EU-wetgeving)

Daarnaast voldoet ons verenigingsgebouw (de kantine) natuurlijk aan de nodige eisen voor wat betreft Hygiëne.