Prikbord

Agenda

Verjaardagen

Mededelingen

Geachte leden.
Op maandag 6 november 2017 om 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering)
van de Voetbalvereniging Zevenhuizen gehouden.
U bent hierbij van harte uitgenodigd. We hopen u allemaal te kunnen begroeten die avond.
Agenda Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) 2017:
1. Opening.
2. Vaststelling van de notulen van de ALV van november 2016.
3. Jaarverslag van het bestuur (secretaris).
a. Verslag van de jeugdcommissie.
4. Jaarverslag van de penningmeester.
5. Verslag van de kascommissie.
6. Vaststelling van de begroting.
7. Stemronde ter benoeming van de leden van de kascommissie.
8. Pauze.
9. Diverse zaken, waaronder update M.F.C, vrijwilligersbeleid
10. Stemronde ter benoeming van bestuursleden.
a. Verkiesbaar: Rudie Kiesbrink (voetbalzaken senioren).
Tegenkandidaten graag aanmelden voor 31 oktober 2017.
11. Vaststelling contributies 2018-2019.
12. Rondvraag.
13. Afsluiting .
Voor altijd up-to-date informatie, houdt u onze website http://www.vvzevenhuizen.com in de gaten.
Eventuele ad-hoc wijzigingen van de agenda zullen hierop bekend worden gesteld.
Deze brief verzenden we uit kosten-, werk-, en tijdbesparing zoveel mogelijk per e-mail.
Heeft u uw e-mail adres nog niet doorgegeven of is uw e-mail adres gewijzigd?
We hopen dat u zo spoedig mogelijk uw e-mailadres of wijziging doorgeeft via bibianemulder@hotmail.com zodat wij u per e-mail op de hoogte kunnen stellen van de belangrijke informatie.
Wij hopen u met deze uitnodigingsbrief voldoende te hebben geïnformeerd.
Het bestuur van de Voetbalvereniging Zevenhuizen.
Namens deze,
Ilonka Hut – ter Burg
(voorzitter)

Nieuws