Prikbord

Agenda

Verjaardagen

Mededelingen

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst MFC-VVZ

Beste (ouders van) onze leden,

Het is jullie waarschijnlijk al bekend dat er vanuit SP7, DES en OVZ initiatief is genomen om voor nu en in de toekomst goede faciliteiten te realiseren voor het uitoefenen van sport- spel-, school, ondernemers-, verenigings- en dorpsactiviteiten in de vorm van een Multi Functioneel Centrum (M.F.C.).
Er hebben verschillende bijeenkomsten en gesprekken plaatsgevonden met de beoogde deelnemers in het M.F.C. Inmiddels is een werkgroep samengesteld, deze werkgroep heeft de opdracht een plan te schrijven om de realisatie van een M.F.C. in ons dorp voor elkaar te krijgen.
Een aantal leden van deze werkgroep is al met ons als bestuur in gesprek geweest.
Wij als bestuur hebben aangegeven in gesprek te willen blijven met de werkgroep, maar gezien de zowel positieve als negatieve geluiden onder onze leden met betrekking tot deelname aan het M.F.C. kunnen wij als bestuur geen beslissingen nemen zonder toestemming van onze leden.
Gelukkig is het nog niet zover dat beslissingen moeten worden genomen, het traject zit nog in een verkennende fase waarbij we als vereniging graag mee willen blijven denken en praten.
Toch is er richting de Gemeente Leek tijdsdruk in het aanbieden van een plan voor een M.F.C., de Gemeentelijke herindeling speelt hierbij een grote rol. Om een goede eerste stap te zetten vraagt de werkgroep alle belanghebbenden (verenigingen, scholen, enz.) om een intentieverklaring te tekenen.
Om jullie als leden zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming, om zoveel mogelijk openheid van zaken en informatie te geven hebben we besloten een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over het toekomstige M.F.C. met betrekking tot onze vereniging.
Deze bijeenkomst voor (ouders van) onze leden zal worden gehouden op
MAANDAG 18 SEPTEMBER AANVANG 19.30 UUR in de kantine van V.V. Zevenhuizen
Hierbij zullen leden van de werkgroep van M.F.C. Zevenhuizen aanwezig zijn om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden.
Jullie aanwezigheid hierbij is van groot belang, het gaat om de toekomst van onze vereniging, kom met je vragen, ideeën en denk mee!
We hebben jullie als leden hard nodig om straks een weloverwogen besluit te nemen, de vereniging is immers van de leden!
We zien jullie graag op 18 september om 19.30 uur, tot dan!

Namens het bestuur,
Ilonka Hut – ter Burg
Voorzitter

Nieuws